Wat is osmoregulatie?

Dit verwijst naar het proces waardoor levende wezens een regeling van de osmotische druk van het interne milieu uit te voeren; dus zorgt ervoor dat de chemische samenstelling weinig veranderen. In andere woorden: de uitgang en ingang waterlichaam wordt ingesteld, alsmede stoffen die als minerale zouten.

Osmoregulatie in zoetwatervis

Aanpassing aan fluctuaties in de concentratie van ionen bevattende water hangt af van de regulerende gebieden van vis, aangezien niet alle geschikt zijn gelijk. Zoetwatervis bijvoorbeeld bevatten groter dan die van de concentratie calciumionen. Daarom is in het proces van osmoregulation in zoetwatervis, nieren moet veel urine produceren te reguleren. Ter compensatie van het verlies van elektrolyten door de zoutconcentratie, de kieuwen water absorberen sterk.

Osmoregulatie in zeevis

Bij osmoregulation in zeevissen tegenovergestelde gebeurt: het water stroomt steeds in het lichaam, en ionen binnen via de kieuwen. Dus buitensporig zouten die uit de kieuwen worden uitgestoten, naast urine en uitwerpselen optreedt.

Nu weet je een beetje meer over uw vis en hoe je lichaam werkt. Kent u meer interessant feit over osmoregulation in zoet of zout water? U deelt het met onze site, zal het zeer nuttig zijn!

Tags

osmoregulatieOsmoregulatie in zeevissenOsmoregulation in zoetwatervis